Privacy policy

 1. Privaatsuspoliitika on sätestatud järgmiste punktidega:

  1.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

  1.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks teenuse kasutajale.

  1.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

  1.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine elektronposti aadressil.

  1.5 Isikuandmeid töötleb Eesti Meremuuseum SA.

  1.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

  1.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

  1.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

  1.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

  1.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

  1.11 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.